TEREN

Grabiny - wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie dębickim, w gminie Czarna. 


Zródło:© autorzy OpenStreetMap

Grabiny 

Ze zbiorów Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej

Karte eines Theils von Neu oder West Gallizien 1797 


Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie 1878r., ze zbiorów The Library of Congress, Washington, DC, USA

Atlas geograficzny Galicyi 1904r.

Wojskowy Instytut Geograficzny 1938r.

Wydanie wojenne.  Treść mapy pochodzi z Mapy Operacyjnej Polski 1:100000 Wojskowego Instytutu Geograficznego.  wydanie z 1944r.

Zdjęcia K.Fus, A. Sikora

Aroma Cosmetics, All rights reserved 2018
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started