Liczba mieszkańców na dzień 31-12-2017 roku wynosiła 2176 osób, z czego 1096 stanowiły kobiety, a 1080 mężczyźni.

W latach 1998-2011 liczba mieszkańców wzrosła o 24,6%
65,2% mieszkańców Grabin jest w wieku produkcyjnym, 20,6% w wieku przedprodukcyjnym, a 14,2% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada  53,3 osób w wieku nieprodukcyjnym. 


Kim są mieszkańcy Grabin? - pomóż nam odpowiedzieć na to pytanie i rozwiąż ankietę


W 2017 roku w Grabinach oddano do użytku 8 mieszkań. Na każdych 1000 mieszkańców oddano więc do użytku 4,08 nowych lokali. Jest to wartość większa od wartości dla województwa podkarpackiego oraz znacznie mniejsza od średniej dla całej Polski.
W 2016 roku 100,0% mieszkań zostało przeznaczonych na cele indywidualne.
Przeciętna liczba pokoi w nowo oddanych mieszkaniach  to 5,50 i jest znacznie większa od przeciętnej liczby izb dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej liczby pokoi w całej Polsce. Przeciętna powierzchnia użytkowa nieruchomości oddanej do użytkowania w 2017 roku  to 162,90 m2 i jest znacznie większa od przeciętnej powierzchni użytkowej dla województwa podkarpackiego oraz znacznie większa od przeciętnej powierzchni nieruchomości w całej Polsce. 

Aroma Cosmetics, All rights reserved 2018
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started