Publiczna Szkoła Podstawowa w Grabinach

02/08/2018

W roku szkolnym 2017/2018 w związku z reformą szkolnictwa zlikwidowano Publiczne Gimnazjum w Gabinach.  Dotychczasowy Zespół Szkół składający się 
z Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum przekształcono 
w Publiczną Szkołę Podstawową z oddziałami gimnazjalnymi. 

Aroma Cosmetics, All rights reserved 2018
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started