Ochronka Sióstr Służebniczek NMP

04/08/2018

Siostry Służebniczki:

Rodzina Sióstr Służebniczek NMP ma swe początki w Wielkopolsce w 1850 roku. Jej założycielem jest bł. Edmund Bojanowski. Jedną z czterech gałęzi zgromadzenia są Siostry Służebniczki Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, które rozpoczęły swą działalność w Dębicy 2 sierpnia 1882 roku. W związku z licznymi reformami oświaty na początku lat trzydziestych powstało jeszcze więcej domów o charakterze opiekuńczo-wychowawczym m.in. założona w 1920 r. w budynku ochronki, szkoła w Grabinach.

Przez lata siostry pomagały okolicznej ludności. Pomimo wojny prężnie rozwijały swoje gospodarstwo w Grabinach, które zajmowało aż 2ha. Zajmowały się hodowlą kur, królików, kaczek itp., ale również hafciarstwem, pracami domowymi, leczeniem chorych i oczywiście nauką wiejskich dzieci. Potrafiły robić kołdry oraz domowe leki czy opatrunki. Otaczały one opieką wszystkich potrzebujących, czasem dokarmiały również biedne dzieci. 

S. M. Porożyńska to pierwsza dyrektor w historii szkoły. Zaczęła swoją pracę wraz z otwarciem placówki i odegrała znaczącą rolę w jej historii. Chociaż edukacja była utrudniona i warunki niezbyt sprzyjające, dzięki s. Marii i jej negocjacjom z okupantem dzieci mogły się kształcić i choć po części wieść normalne życie.

Nauczanie przedmiotów takich jak geografia czy historia było zabronione i groziło śmiercią, jednak siostry edukowały uczniów w dziedzinach takich jak matematyka czy j. polski. Ponadto siostry służebniczki pielęgnowały w uczniach miłość do ojczyzny i Boga. Rok szkolny rozpoczynała msza, której towarzyszyły pieśni patriotyczne oraz religijne. Z okazji wszelkich świąt organizowano akademie, podczas których występowali zaproszeni goście, a wszystko kończył poczęstunek.

Chociaż z czasem szkoła zyskała własny budynek, to siostry jeszcze bardzo długo żyły w Grabinach i wspierały duchowo okoliczną ludność, oraz katechizowały dzieci.

Mimo że ochronka i oddział sióstr został zlikwidowany  w roku 1991, to ludzie wciąż 
z uśmiechem na ustach oraz sentymentem wspominają pobyt w Grabinach sióstr.

Siostry Służebniczki pracujące w Grabinach:

W latach 1935-1939:

  • S. Melchiora Porożyńska,

  • S. Romana Szwydkówna,

  • S. Feliksa Jaworówna,

  • S. Kanizja Handzlówna,

  • S. Euzebia Barylska.

W latach 1988-1991:

  • S. Olimpia Midura,

  • S. Bazylissa Rożek,

  • S. Krystyna Stolarz.


Artykuł i wywiad przygotowane zostały przez Emilię Kurdziel i Izabelę Podlasek.

Aroma Cosmetics, All rights reserved 2018
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started