Kapliczki

02/08/2018

W 1833r. w Grabinach były 3 krzyże przydrożne. Pisze o tym Zachariasz Jakubowicz w  "Consignatio Bonorum terrestrium Regni Galiciae: juxta Circulos... "

Krzyż z 1910r.

Neogotycki krzyż z wizerunkiem Chrystusa i tabliczką z napisem 1910 umieszczony jest na wielobocznym kamiennym postumencie. Został ufundowany przez rodzinę Reyów  dla upamiętnienia 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem. 


Kapliczka u Państwa Dziedziców

Kapliczka powstała w 1957r. jako wotum wdzięczności za uratowanie oka brata właścicielki. Była to przeszklona kapliczka na wysokim postumencie z figurą Pana Jezusa Miłosiernego. Ogrodzenie wokół kapliczki było wykute własnoręcznie przez  P.Romana Dziedzica. Po pewnym czasie kapliczka uległa zniszczeniu. Ze względu na nieszczelną obudowę postanowiono wybudować na jej miejscu kaplicę w formie domku. Jednak po jej wybudowaniu, ktoś zgłosił to na Milicję. Były to lata 70-te XXw. , czasy komunistyczne. Naczelnik Gminy w Czarnej nakazał  rozbiórkę wybudowanej kapliczki.  Państwo Dziedzicowie odwoływali się do Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie, ale decyzja została utrzymana. W Sądzie Rejonowym w Dębicy odbyła się rozprawa sądowa, na której P.Dziedzicowie zostali oskarżeni, iż bez zezwolenia zbudowali obiekt budowlany. Na mocy wyroku sądowego z XII 1976r.  zostali ukarani wysoką karą grzywny.

 Do rozbiórki nie doszło, sąsiedzi licznie gromadzili się przed kapliczką, gdy przyjeżdżała Milicja, czy przedstawiciele władz.  

Kapliczka została poświęcona w 1976. Wewnątrz kapliczki znajduje się teraz obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z 1976 roku, który był ręcznie malowany przez nieznanego autora.


Kapliczka na Błyszczówce

 Kapliczka z kopią obrazu Matki Bożej Zawadzkiej, przypomina o odnalezieniu w tym miejscu złotych koron zrabowanych w zawadzkim kościele 7 października 1923 roku.  Znalazła je 13 października 1923 roku  15 letnia Józefa Wątorczyk i dziewięcioletnia Maria Dec przy nasypie kolejowym na Błyszczówce.   

Fundatorką kapliczki była P. Katarzyna Puk.


Kapliczki w Grabinach


Prosimy  o kontakt wszystkich, którzy mają informację na temat kapliczek, ich fundatorów, intencji w jakich zostały wzniesione..

Aroma Cosmetics, All rights reserved 2018
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started